Obwieszczenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Piątek dla części obrębu wiejskiego Łęka i Bielice.

Na podstawie art. 17. ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Piątek Uchwały Nr XXVII/136/13  z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/07 Rady Gminy Piątek z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Piątek dla części obrębu wiejskiego Łęka i Bielice. Uchwałą tą z granic planu została wyłączona część terenu z obrębu Łęka, która nie uzyskała zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne. Nowe granice planu przedstawia załącznik graficzny do Uchwały Nr XXVII/136/13.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego w zmienionych granicach. Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzeniem planu miejscowego w zmienionych granicach. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl   w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Piątek.

Obwieszczenie (436kB) pdf
 

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 marca 2013)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 marca 2013, 10:21:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1542

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij