Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu planu urządzenia lasu

Wójt Gminy Piątek, działając zgodnie z art. 21 ust. 4, 5 ustawy z dnia 28  września 1991 r. o lasach  (Dz. U. z 2015r. poz. 2100) niniejszym  informuje, że w dniach 31 grudnia 2015r. – 01 marca 2016 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Piątek uproszczony plan urządzenia lasu dla obrębów ŚLADKÓW ROZLAZŁY, MCHOWICE. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.


Informacja (440kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 grudnia 2015)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 grudnia 2015, 10:10:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649