Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 25.10.2017 r.


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiani strony postępowania, że:
w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Zgierz - Piątek tj. od ok. km 19+373 do ok. km 41+848 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 702 z drogą wojewódzką Nr 703 i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 51+112 do km 51+610,
1) w dniu 09 października 2017 r. do Urzędu Gminy Zgierz wpłynął raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
2) z uwagi na fakt, że ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, tj. został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z kompletem wymaganych prawem załączników, Wójt Gminy Zgierz postanowieniem z dnia 25 października 2017 r. znak: ZŚ.6220.8.2015 podjął postępowanie, zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a. Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.
3) Wójt Gminy Zgierz w dniu 25 października 2017 r. pismem znak: ZŚ.6220.8.2015 wystąpił do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy ooś,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy o wydanie opinii w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy ooś.
Jednocześnie informuję, że z treścią postanowienia i ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz, pokój nr 1, tel. (42) 716 25 15 wew. 101 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00. Ponadto z treścią postanowienia Wójta Gminy Zgierz można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza i Urzędu Gminy Piątek.

Treść obwieszczenia (355kB) pdf

Wytworzył: Barbara Kaczmarek (25 października 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 października 2017, 14:59:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij