Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 12.02.2018 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Centrum magazynowo-produkcyjne z częściami biurowo-socjalnymi i infrastrukturą towarzyszącą - lokalizacja: gm. Piątek, woj. łódzkie: działki ewid.: 88, 89, 90, 91; obręb: 0002 - Bielice; jednostka ewid.: Piątek[ 100406_2J działki ewid.: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,154; obręb: 0016 - ŁĘKA; jednostka ewid.: Piątek [100406_2|

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
zawiadamia się strony,
że na wniosek Pana Tomasza Knapa zam. ul. Sczanieckiej 25/8, 93-342 Łódź, Pracownia Projektowo- lnwestycyjna „Forma” występującego z upoważnienia Inwestora - Panattoni Europę Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum magazynowo-produkcyjne z częściami biurowo-socjalnymi i infrastrukturą towarzyszącą - lokalizacja: gm. Piątek, woj. łódzkie: działki ewid.: 88, 89, 90, 91; obręb: 0002 - Bielice; jednostka ewid.: Piątek[100406_2] działki ewid.: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154; obręb: 0016 - ŁĘKA; jednostka ewid.: Piątek |100406_2].

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Piątek.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Piątek samodzielne stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, środa w godz. 7:00 do godz. 16:00, piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00 lub za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: ugpiatek@ugpiatek.pl

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Piątek wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w Łowiczu o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 20 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74
ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek (ul. Rynek 16), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek w dniu 13.02.2018 r.

Treść zawiadomienia (368kB) pdf
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (279kB) pdf

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 lutego 2018, 14:09:36)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (10 kwietnia 2018, 08:46:15)
Zmieniono: dodanie inf. o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 418

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij