Zawiadomienie z dnia 09.04.2018 r. o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami)
Wójt Gminy Piątek zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„ Centrum magazynowo- produkcyjne z częściami biurowo-socjalnymi i infrastrukturą towarzyszącą na dz. 88, 89, 90, 91 obręb 0002- Bielice, dz. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 obręb 0016 - Lęka”,
że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w powyższej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
Stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż przepis art. 10 §1 K.p.a jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Piątek, Rynek 16, 99- 120 Piątek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Brak uwag i wniosków złożonych w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Wobec powyższego, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
- Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek, Rynek 16, 99-120 Piątek
- Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.uupiatek.pl/
Data podania do publicznej wiadomości: Piątek dn. 10 kwietnia 2018 roku.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego (279kB) pdf

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 kwietnia 2018, 08:46:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij