zamówienie na:

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL 7023/1/2010
wartość: poniżej 193 000 Euro
termin składania ofert: 9 lutego 2010  09:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno z ceną brutto 62.000,00 zł 

Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158”

Treść ogłoszenia (57kB) pdf
SIWZ (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (28 stycznia 2010, 15:13:44)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 lutego 2010, 09:31:53)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1855