zamówienie na:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.2.2012.KN
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2012  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Konsorcjum firm: KASZUB Dariusz Kaszuba 83-307 ul. Rzemieślnicza 3, Akada Sport sp. z o.o., 83-307 Kiełpino Leszno ul. Rzemieślnicza 3 - wartość oferty brutto – 1.094.700,00 zł – 300,00 pkt.