zamówienie na:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158 – dokończenie inwestycji

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.3.2012.KN
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 6 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: INSTALCOMPACT Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne z ceną brutto 613.589,62 zł, 
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158 – dokończenie inwestycji.

Ogłoszenie o przetargu (20kB) word
SIWZ (407kB) word
Przedmiar robót (94kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (34kB) pdf
SIWZ - nowa (199kB) pdf
Przedmiar - poprawiony (94kB) pdf
Dokumentacja 1 (206kB) pdf
Dokumentacja 2 (492kB) pdf
Dokumentacja 3 (4056kB) pdf

Pytania oferentów i odpwiedzi (34kB) pdf

Ogłoszenie powiązane o udzieleniu zamowienia (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (23 maja 2012, 18:39:09)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (5 lipca 2012, 09:28:46)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1844