zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 90 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.7.2012.KN
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1) w związku z art. 91 ust 5 Zamawiający unieważnia w/w postępowania. W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający informuje o wszczęciu kolejnego postępowania w przedmiotowej sprawie. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 90 000 litrów, ustalanych dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

Ogłoszenie (47kB) pdf
SIWZ (101kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (14 grudnia 2012, 10:23:03)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (10 stycznia 2013, 13:24:30)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1421