zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gm. Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2014.KN
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 17 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno - wartość oferty brutto 151 758,04 zł. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na  przebudowę drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gm. Piątek.

Ogłoszenie (71kB) pdf
SIWZ (236kB) pdf
Kosztorys nakładczy (52kB) pdf
Opis techniczny (78kB) pdf
Specyfikacja techniczna (631kB) pdf
Plan zagospodarowania terenu (701kB) pdf
Profil podłużny (386kB) pdf
Przekroje normlane (229kB) pdf
Przekroje poprzeczne (312kB) pdf
zawiadomienie (448kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lipca 2014, 08:48:52)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 lipca 2014, 09:35:13)
Zmieniono: Dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 834