zamówienie na:

udzielenie w roku 2014 i obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.5.2014.KN
wartość: poniżej 193.000 EURO
termin składania ofert: 19 września 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Senatorska 2A, 95-070 Aleksandrów Łódzki z ofertą na kwotę sumaryczną 73 058,78 zł. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie w roku 2014 i obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego.

Treść ogłoszenia (50kB) pdf
SIWZ (108kB) pdf
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania przetargowego (2332kB) pdf
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. (2831kB) pdf
Sprawozdanie RB-NDS i RB za 2014 (3135kB) pdf
Sprawozdanie RB-NDS i RB za 2013 (2845kB) pdf
Sprawozdanie RB-NDS i RB za 2012 (1115kB) pdf

Pytania i odpowiedzi 1 (21kB) pdf
Sprostowanie (225kB) pdf

{wynik}

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 września 2014, 12:19:27)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 października 2014, 13:38:37)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 923