zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Placówek Oświatowych w ilości ca 110 000 litrów w 2015 r., ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2014.KN
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 28 października 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest KOPER Sp. jawna, Pilaszków 18, 99-400 Łowicz z ceną netto 2,82 zł/litr, cena całkowita netto 310 200,00 zł, cena całkowita brutto 381 546,00 zł  
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego dla Placówek Oświatowych w ilości ca 110 000 litrów w 2015 r., ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

Ogłoszenie o przetargu (50kB) pdf
SIWZ (122kB) pdf
Załączniki do SIWZ od 1 do 5 (55kB) pdf
Załącznik do SIWZ - 6 (46kB) pdf
Informacja o wyniku postępowania (1408kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (17 października 2014, 14:44:57)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (20 listopada 2014, 13:47:15)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 874