zamówienie na:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY PIĄTEK.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 721/8/2014
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 z ceną brutto 519 475,68 zł 
GMINA PIĄTEK OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY PIĄTEK.

Ogłoszenie (46kB) pdf
SIWZ (379kB) pdf
Załączniki do SIWZ 1 - 6 (31kB) word
Załącznik 7 do SIWZ (123kB) word

Informacja o wyniku postępowania (1220kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (2 grudnia 2014, 19:27:48)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 grudnia 2014, 11:12:30)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 673