zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego w 2015 r. do Urzędu Gminy Piątek w ilości ca 20 000 litrów, ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2014.KN
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Batorski i Wspólnicy Spółka jawna, Józefin 40, 97-225 Ujazd z ceną netto 2,59 zł/litr, cena całkowita netto 51 800,00 zł, cena całkowita brutto 63 714,00 zł. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dostawa lekkiego oleju opałowego w 2015 r. do Urzędu Gminy Piątek w ilości ca 20 000 litrów, ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw.

Ogłoszenie (50kB) pdf
SIWZ (114kB) pdf
Załączniki nr 1-6 do SIWZ (28kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ (71kB) word

Informacja o wyniku postępowania (1275kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (4 grudnia 2014, 14:02:01)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 grudnia 2014, 11:09:25)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 626