zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2016.RR
wartość: 209 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca.