zamówienie na:

Remont dróg gminnych nr 104223E relacji od drogi powiatowej nr 2514E Żabokrzeki w kierunku Stefanowa Łubnickiego oraz Nr 104085E relacji (Bryski) na łącznym odcinku 1580,00 mb w m. Żabokrzeki polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego  




Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Remont dróg gminnych nr 104223E relacji od drogi powiatowej nr 2514E Żabokrzeki w kierunku Stefanowa Łubnickiego oraz Nr 104085E relacji (Bryski) na łącznym odcinku 1580,00 mb w m. Żabokrzeki polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (484kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (230kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (210kB) pdf
Ogłoszenie o przetaru (4427kB) pdf
SIWZ (399kB) word

Umowa - projekt (41kB) word
Wzór oswiadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (15kB) word
Załącznik - Zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych (15kB) word
Projekt budowlany do zgłoszenia robót (120kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (566kB) pdf
Kosztorys nakładczy 1 (114kB) pdf
Kosztorys nakładczy 2 (114kB) pdf
Mapka sytuacyjna (2957kB) pdf
Przekrój normalny (138kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 kwietnia 2018, 13:06:05)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (23 maja 2018, 10:49:29)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 450