zamówienie na:

„Remont odcinka drogi gminnej nr 104202E relacji Goślub (leśniczówka) - Janowice - Łubnica - Górki Łubnickie na odcinku 2520,00 mb w m. Janowice, Goślub polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej."

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejsza ofertę dla realizacji zamówienia złożył wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z ceną oferty 679 621,38 zł brutto. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Remont odcinka drogi gminnej nr 104202E relacji Goślub (leśniczówka) - Janowice - Łubnica - Górki Łubnickie na odcinku 2520,00 mb w m. Janowice, Goślub polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (491kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (227kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (209kB) pdf
Ogłoszenie o przetargu (5580kB) pdf
SIWZ (401kB) word

Umowa - projekt (41kB) word
Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (15kB) word
Zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych (15kB) word
Projekt budowlany do zgłoszenia robót (119kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót (581kB) pdf
Kosztorys nakładczy (123kB) pdf
Mapka sytuacyjna (2938kB) pdf
Przekrój normalny (389kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 kwietnia 2018, 14:32:11)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (18 maja 2018, 09:22:24)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 417