zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11, gmina Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca - Jan Perka, John - Bud, ul. Usługowa 11A, 92-614 Łódź; cena oferty brutto 1 538 200,00 złotych, okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) przedłużony o 25 miesięcy. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11, Gmina Piątek".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (431kB) pdf
Informacja o złożonych ofertach (191kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu (4701kB) pdf
SIWZ (86kB) word
Załącznik nr 7 (15kB) word
Załącznik nr 8 (38kB) word

Załącznik nr 9:
1. część budowlana:
   - część opisowa:
     Ekspertyza techniczna (43kB) pdf
     Opis techniczny, p.poż, technologia (81kB) pdf
     Strona tytułowa (30kB) pdf
     Zagospodarowanie (36kB) pdf
   - rysunki:
     Istniejący parter (200kB) pdf
     Istniejąca elewacja (27kB) pdf
     Istniejący parter z elementami do rozbiórki (204kB) pdf
     Fundamenty (84kB) pdf
     Projektowany parter (437kB) pdf
     Strop (435kB) pdf
     Dach (78kB) pdf
     Więźba (99kB) pdf
     Przekrój pionowy (107kB) pdf
     Elewacje (736kB) pdf
     Przekrój pionowy B-B (89kB) pdf
     Elewacje (735kB) pdf
     Projekt zagospodarowania (115kB) pdf

2. część elektryczna:
     Projekt budowalny (3486kB) pdf

3. część sanitarna
     Opis techniczny (1279kB) pdf
     Rysunek 1 (653kB) pdf
     Rysunek 2 (245kB) pdf
     Rysunek 3 (212kB) pdf
     Rysunek 4 (203kB) pdf
     Rysunek 5 (213kB) pdf
     Rysunek 6 (168kB) pdf
     Rysunek 7 (176kB) pdf
     Rysunek 8 (112kB) pdf
     Rysunek 9 (202kB) pdf
     Rysunek 10 (33kB) pdf
     Rysunek 11 (806kB) pdf
     Uszczegółowienie - instalacja sanitarna (56kB) pdf

Załącznik nr 10:
     Kosztorys nakładczy (66kB) pdf
     Przedmiar (287kB) pdf
     Przedmiar - inst. sanitarna (131kB) pdf
     Okładka (146kB) pdf

Załącznik nr 11 (115kB) pdf
Załącznik nr 12 (15kB) word
Załącznik nr 13 (25kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2018, 12:26:50)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (24 lipca 2018, 10:37:54)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 501