zamówienie na:

Remont odcinka drogi gminnej nr 104216e relacji Sułkowice Drugie - Łęka - Orenice - gr. Gm. Bielawy (Łazin) na odcinku 1 150,00 mb w m. Orenice do gr. Gm. Bielawy (Łazin) polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski; cena oferty brutto 286 887,84 złotych, okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) przedłużony o 24 miesiące. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadnia pod nazwą; "Remont odcinka drogi gminnej nr 104216e relacji Sułkowice Drugie - Łęka - Orenice - gr. Gm. Bielawy (Łazin) na odcinku  1 150,00 mb w m. Orenice do gr. Gm. Bielawy (Łazin) polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (448kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (196kB) pdf

Ogłoszenie (4488kB) pdf
SIWZ (407kB) word

Załącznik nr 7 - grupa kapitałowa (15kB) word
Załącznik nr 8 - Umowa projekt (41kB) word
Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (168kB) pdf
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna (564kB) pdf
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (119kB) pdf
Załącznik nr 12 - Zestawienie materiałów i urządzeń (15kB) word
Załącznik nr 13 - Mapka sytuacyjna (2925kB) pdf
Załącznik nr 14 - Przekrój konstrukcyjny (133kB) pdf
Załącznik nr 15 - Klauzula informacyjna (25kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 czerwca 2018, 11:06:46)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (17 lipca 2018, 08:41:12)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 408