zamówienie na:

realizację zadania pn. "Dostawa kruszywa łamanego z gruzu betonowego łącznie z utwardzeniem gminnych dróg gruntowych".

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2018.DM
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Michał Nowacki, Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD", Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno; cena oferty brutto 461 250,00 złotych, termin płatności faktury 30 dni. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą:
"Dostawa kruszywa łamanego z gruzu betonowego łącznie z utwardzeniem gminnych dróg gruntowych”.               


Ogłoszenie (3049kB) pdf
SIWZ (74kB) word
informacja o złożonych ofertach w postępowaniu (187kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (448kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 lipca 2018, 13:30:21)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (29 sierpnia 2018, 15:47:40)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 349