Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (106)  |  Przetargi unieważnione (10)

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104259E Michałówka-Goślub w miejscowości Goślub Osada gm. Piątek – I etap”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020.DM
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył - DES sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa z ceną brutto 937 629,00 zł