zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104259E Michałówka-Goślub w miejscowości Goślub Osada gm. Piątek – I etap”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020.DM
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  12:00