zamówienie na:

wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/7023/2009
wartość: poniżej 5.150.000 EURO
termin składania ofert: 26 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: NATRA Tomasz Napiórkowski ul. Puławska 42A, 02-559 Warszawa z ceną brutto 2 792 718,25 zł 

Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158” 

SIWZ (184kB) pdf
Etap I:
Budynek stacji uzdatniania wody - kosztorys nakładczy (226kB) pdf
Rozebranie budynku - kosztorys nakładczy (45kB) pdf
Sieci zewnętrzne - kosztorys nakładczy (297kB) pdf
Zestaw technologiczny budynku - kosztorys nakładczy (50kB) pdf
Instalacje elektryczne - kosztorys nakładczy (80kB) pdf

Etap II:
Instalacje wod-kan w budynku - kosztorys nakładczy (52kB) pdf
Instalacje wentylacyjne - kosztorys nakładczy (59kB) pdf
Studnie - kosztorys nakładczy (42kB) pdf
Zbiorniki na odparowanie - kosztorys nakładczy (46kB) pdf
Zbiorniki na wode - kosztorys nakładczy (165kB) pdf
Drogi wewnętrzne - kosztorys nakładczy (64kB) pdf
Zasilanie kablowe - kosztorys nakładczy (62kB) pdf
STWiOR (916kB) pdf

Rysunki techniczne:
  Konstrukcja nawierzchni (367kB) pdf   
  Plan zagospodarowania terenu (616kB) pdf
  Opis el-wew. (156kB) pdf
  Plan zagospodarowania terenu - kable (316kB) pdf
  Rys 1 (514kB) pdf
  Rys 2 (426kB) pdf
  Rys 3 (418kB) pdf
  Budynek Pokrzywnica (72kB) pdf
  Zbiornik Pokrzywnica (65kB) pdf
  Projekt zagospodarowania (73kB) pdf
  Opis, obliczenia SUW (107kB) pdf
  SUW - Wentylacja z ogrz. pow (310kB) pdf
  Aksonometria (252kB) pdf
  Budynek SUW przekrój A-A (380kB) pdf
  Budynek SUW - rzut przyziemia (613kB) pdf
  Opis technologiczny (230kB) pdf
  Plan zagospodarowania terenu (572kB) pdf
  Zbiornik wody czystej - rzuty (3313kB) pdf
  Plan zagospodarowania - instal elektr. (316kB) pdf
  Elektryka - rys.1 (514kB) pdf
  Elektryka - rys.2 (426kB) pdf
  Elektryka - rys.3 (418kB) pdf

  Odpowiedź na zapytania (106kB) pdf
  Odpowiedzi na pytania 2 (31kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (16 grudnia 2009, 14:17:28)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (10 lutego 2010, 11:52:39)
Zmieniono: podanie wyników postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2590