zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/3410/2009
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 11 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy, którym jest przedsiębiorstwo TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło z ceną brutto 2,65 zł za 1 litr. 

Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilościach ca 20.000 litrów określonych każdorazowo przez ODBIORCĘ i o następujących właściwościach fizyko-chemicznych:
1. Gęstość w temp. 15 ° C , g/ml nie więcej niż                          - 0,860
2. Temperatura zapłonu ° C                                                    > 56
3. Lepkość kinematyczna w temp. 20 ° C , mm/s                      < 6,0
4. Zawartość siarki %                                                             < 0,2
5. Zawartość wody mg/kg                                                        < 200
6. Zawartość stałych ciał obcych mg/kg                                     < 24
7. Wartość opałowa kJ/kg                                                       > 42 600
8. Temperatura krzepnięcia ° C                                               < -20
Wymienione właściwości fizyko-chemiczne powinny być potwierdzone Świadectwem Jakości - Atestem.

SIWZ (64kB) pdf
SIWZ - umowa (32kB) pdf


metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (16 grudnia 2009, 14:44:55)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (13 stycznia 2010, 11:25:38)
Zmieniono: podanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2115