zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica i Łubnica gm. Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/7041/2010
wartość: poniżej 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 19 kwietnia 2010  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna - Porszewice 31, 95-200 Pabianice z ceną brutto 614 777,77 zł