zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na dowożeniu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek w roku szkolnym 2010/2011.

zamawiający: Gmina Piatek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GLK/2312/SAPO/2010
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2010  09:45
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. ul. Belwederska 7a 99-100 Łęczyca z ceną brutto 4,27 zł za km przebiegu. 

Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na dowożeniu/odwożeniu  uczniów do/z  placówek oświatowych na terenie Gminy Piątek w roku szkolnym 2010/2011.

Ogłoszenie (43kB) pdf
SIWZ (91kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2010-08-05 - nr ogłoszenia 210177-2010

Odpowiedzi na wnioski i pytania:
Odpowiedź na wniosek (128kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (5 sierpnia 2010, 08:21:05)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (26 sierpnia 2010, 09:57:57)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1718