zamówienie na:

udzielenie w roku 2010 i obsługę kredytu długoterminowego 5 letniego na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2010 tj.: „Przebudowa drogi gminnej Pokrzywica; „Przebudowa drogi gminnej Łubnica, nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Piątek w roku 2010, oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów o łącznej wysokości 1.066.819 zł

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN 3043/20/2010
wartość: poniżej 193.000 EURO
termin składania ofert: 8 września 2010  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy, którym jest Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 33, 99-200 Poddębice za kwotę sumaryczną: WIBOR 3M na dzień 23.08.2010 r. 3,82% + marża banku 2,23% = 6,05%.  

Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2010 i obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego na finansowanie  zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2010 tj.: „Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica; „Przebudowa drogi gminnej Łubnica, nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Piątek w roku 2010, oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów o łącznej wysokości 1.066.819  zł.

SIWZ (95kB) pdf
Ogłoszenie (54kB) pdf
Zarządzenie (230kB) pdf
Rb-Z (474kB) pdf
Rb-NDS (348kB) pdf

Modyfikacja SIWZ (59kB) pdf
Modyfikacja SIWZ - 2 (57kB) pdf

Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi 1 (45kB) pdf
Pytania i odpowiedzi 2 (24kB) pdf
Pytania i odpowiedzi 3 (36kB) pdf

Załączniki:
z1-08 (172kB) pdf              z1-09 (2164kB) pdf              z1-10 (454kB) pdf
z2-08 (101kB) pdf              z2-09 (3192kB) pdf              z2-10 (1171kB) pdf
z3-08 (610kB) pdf              z3-09 (311kB) pdf                z3-10 (978kB) pdf
z4-08 (478kB) pdf              z4-09 (330kB) pdf                z4-10 (2135kB) pdf
z5-08 (501kB) pdf              z5-09 (391kB) pdf                z5-10 (453kB) pdf
z6-08 (401kB) pdf              z6-09 (511kB) pdf                z6-10 (362kB) pdf
z7-08 (2576kB) pdf            z7-09 (949kB) pdf                z7-10 (463kB) pdf
z8-08 (2199kB) pdf            z8-09 (353kB) pdf                z8-10 (2792kB) pdf
z9-08 (312kB) pdf              z9-09 (426kB) pdf                z9-10 (220kB) pdf
z10-08 (349kB) pdf            z10-09 (1121kB) pdf            
z11-08 (522kB) pdf            z11-09 (394kB) pdf           
z12-08 (362kB) pdf                                   
z13-08 (480kB) pdf                                   
z14-08 (1220kB) pdf                                  

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (25 sierpnia 2010, 14:53:57)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 września 2010, 12:31:51)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1767