zamówienie na:

Przedmiot zamówienia: Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 65.000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/3410/SAPO/10
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 13 września 2010  10:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, Którym jest Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROVAL, ul. Kościuszki 56, 99-300 Kutno. 

Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek, a mianowicie :
a) Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Czerników 11, 99 – 120 Piątek;
b) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek; 
c) Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
d) Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek.

Ogłoszenie (45kB) pdf
SIWZ (103kB) pdf

Wynik postępowania (164kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (2 września 2010, 10:14:48)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (21 września 2010, 13:14:26)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1506