zamówienie na:

Udzielenie w roku 2010 i obsługę kredytu długoterminowego 5 letniego na pokrycie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego tj. Oświetlenie Gminy Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN 3043/27/2010
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 18 listopada 2010  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 33, 99-200 Poddębice za kwotę sumaryczną: WIBOR 3M na dzień 03.11.2010 r. 3,85 % + marża banku 2,98 % = 6,83 %. 

Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest udzielenie w roku 2010 i obsługę kredytu długoterminowego 5 letniego na pokrycie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego tj.: „Oświetlenie Gminy Piątek”.

Ogłoszenie o przetargu (53kB) pdf
SIWZ (102kB) pdf
Załącznik 1 (357kB) pdf
Załącznik 2 (230kB) pdf
Załącznik 3 (486kB) pdf

Pytania (253kB) pdf
Odpowiedzi (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (5 listopada 2010, 10:43:01)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (24 listopada 2010, 14:28:00)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1461