zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek, a mianowicie : a) Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Czerników 11, 99 – 120 Piątek; b) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek; c) Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek; d) Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/3410/SAPO/2/2010
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2010  10:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Trans-Kol Paliwa sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło z ceną 3,20zł/litr brutto.  

Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 110 tys. ca. do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek, a mianowicie:
a) Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Czerników 11, 99 – 120 Piątek;
b) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek; 
c) Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
d) Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek.

Ogłoszenie (46kB) pdf
SIWZ (102kB) pdf
SIWZ modyfikacja (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 grudnia 2010, 10:05:32)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (20 grudnia 2010, 10:58:41)
Zmieniono: dodanie informacji o wynikach przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1511