zamówienie na:

Zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, dostarczenie usług dostępu do Internetu oraz dostawa i instalacja 370 komputerów dla wykluczonych w Gminie Piątek dla projektu Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2014/eInclusion
wartość: 633 481,10 Euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2014  10:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38 99-300 Kutno z ceną brutto 3.288.000,00 zł  
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, dostarczenie usług dostępu do Internetu oraz dostawa i instalacja 370 komputerów dla wykluczonych w Gminie Piątek dla projektu Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Ogłoszenie (599kB) pdf
SIWZ (825kB) pdf
Program funkcjonalno użytkowy (4319kB) pdf
Istotne postanowienia umowy (755kB) pdf
Załączniki (59kB) pdf
Pismo IW (333kB) pdf

Ogłoszenie - zmiana (289kB) pdf
Oświadczenie do zmiany terminu (55kB) pdf
Program Funkcjonalno Użytkowy v.2 (4319kB) pdf

Złożone zapytania 1 (505kB) pdf
Odpowiedzi na złożone pytania (321kB) pdf

Złożone zapytania 2 (511kB) pdf
Odpowiedzi na złożone zapytania - 2 (104kB) pdf

Złożone pytania 3 (468kB) pdf
Odpowiedzi na złożone zapytania - 3 (106kB) pdf

Złożone pytania 4 (382kB) pdf
Odpowiedź na złożone zapytanie - 4 (854kB) pdf

Złożone pytania - 5 (103kB) pdf
Odpowiedź na złożone pytania 5 (1517kB) pdf

Złożone pytania - 6 (21kB) pdf
Odpowiedź na złożone zapytania - 6 (33kB) pdf

Informacja o wyniku postępowania (550kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 czerwca 2014, 23:33:18)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (26 czerwca 2014, 15:11:21)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1648