zamówienie na:

Remont odcinka drogi gminnej nr 104224e relacji Czerników - Mysłówka - Śladków Rozlazły - gr. Gm. Zgierz (Śladków Górny) na odcinku 2 820,00 mb w m. Czerników, Mysłówka polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski; cena oferty brutto 827 495,57 złotych, okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) przedłużony o 24 miesiące.  
Gmina Piątek ogłasza przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont odcinka drogi gminnej nr 104224e relacji Czerników  Mysłówka  Śladków Rozlazły  gr. Gm. Zgierz (Śladków Górny) na odcinku 2 820,00 mb w m. Czerników, Mysłówka polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (429kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (190kB) pdf

Ogłoszenie (4525kB) pdf

SIWZ (402kB) word
Załącznik nr 7 - grupa kapitałowa (15kB) word
Załącznik nr 8 - umowa (41kB) word
Załącznik nr 9 - projekt budowlsny (171kB) pdf
Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (566kB) pdf
Załącznik nr 11 - kosztorys nakładczy (111kB) pdf
Załącznik nr 12 - zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych (15kB) word
Załącznik nr 13 - mapka poglądowa (2993kB) pdf
Załącznik nr 14 - przekrój normalny (199kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 maja 2018, 12:13:16)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 czerwca 2018, 08:53:36)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 357