Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (106)  |  Przetargi unieważnione (10)

zamówienie na:

Budowa studni głębinowej w m. Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2020.DM
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył: Zakład Studniarski Leopold Śmiałowski, Łódź, z ceną 276 012,00 zł.