zamówienie na:

„Remont odcinka drogi gminnej relacji Czerników – Mysłówka – Śladków granica gm. Zgierz Śladków Górny na odcinku 1.115 mb polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.1.2021.DM
wartość: poniżej 5 350 000,00 euro.
termin składania ofert: 21 lipca 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie 
Gmina Piątek ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na realizację zadania:
„Remont odcinka drogi gminnej relacji Czerników – Mysłówka – Śladków granica gm. Zgierz Śladków Górny na odcinku 1.115 mb polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej”.

Identyfikator publiczny: 5e767cc9-48be-41e8-a867-318ffcb21ad0

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (359kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (227kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (361kB) pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - rury (124kB) pdf
Załącznik 7 - umowa - poprawki (296kB) pdf
Pytania i odpowiedzi 1 (392kB) pdf

Ogłoszenie (3648kB) pdf
SIWZ (80kB) word
Opis techniczny (162kB) pdf
Plan sytuacyjny (1446kB) pdf
Przedmiar robót (118kB) pdf
Przekrój normalny (130kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (564kB) pdf
Mapka poglądowa (2867kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 lipca 2021, 12:43:20)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (6 sierpnia 2021, 07:57:40)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 574