Zarządzenia Burmistrza Piątku

Zarządzenia Burmistrza Piątku

ZARZĄDZENIE NR 47/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 45/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo- księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Gminnego Ośrodka Kultury w [...]

ZARZĄDZENIE NR 44/2024

BURMISTRZA MIASTA PIĄTEK z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 31 maja 2024r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Piątku. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 38/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Burmistrza Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz § 4 ust. [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Piątek   Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie § 6 i § 14 Regulaminu udzielania pomocy [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/2024

Burmistrza Piątku z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609] [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/2024

Burmistrza Piątku z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609.), art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/2024

Burmistrza Piątku z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/2024

Burmistrza Piątku z dnia 26.04.2024 roku zmieniające zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Piątku z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2024

Burmistrza Piątku z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2024

Burmistrza Piątku z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/2024

Burmistrza Piątku z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/2024

Burmistrza Piątku z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2024

Burmistrza Piątku z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/2024

Burmistrza Piątku z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/2024

Burmistrza Piątku z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/2024

Burmistrza Piątku z dnia 08 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2024

Burmistrza Piątku z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/2024

Burmistrza Piątku z dnia 03 kwietnia 2024r. w sprawie przekazania kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2024

Burmistrza Piątku z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2024

Burmistrza Piątku z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2024

Burmistrza Piątku z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za role 2023 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2024

Burmistrza Piątku z dnia 28 marca 2024 r, w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2024

Burmistrza Piątku z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2024 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2024

Burmistrza Piątku z dnia 12 marca 2024r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 27/2021 z dnia 18 czerwca 2021r.w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2024

Burmistrza Piątku z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Piątku w roku 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2024

Burmistrza Piątku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2024

Burmistrza Piątku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2024

Burmistrza Piątku z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2024

Burmistrza Piątku z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2024

Burmistrza Piątku z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze - referenta do spraw gospodarki przestrzennej i infrastruktury drogowej w Urzędzie Miejskim w Piątku. Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2024

Burmistrza Piątku z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie: wyznaczenia Gminnego Koordynatora Ogólnopolskiego Badania Liczby Osób Bezdomnych Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2024

Burmistrza Piątku z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2024

Burmistrza Piątku z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2024Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2024

Burmistrza Piątku z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze - młodszego referenta do spraw wymiaru podatku rolnego w Urzędzie Miejskim w Piątku. Na podstawie art.33 [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2024

Burmistrza Piątku z dnia 05 stycznia 2024r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Piątek. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2024

Burmistrza Piątku z dnia 05 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Piątek. Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2024 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2024

BURMISTRZA PIĄTKU z dnia 02 stycznia 2024r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota. Na podstawie art. 31 i 33 ustawy o [...]

Zarządzenie Nr 87/2023

Burmistrza Piątku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

Zarządzenie Nr 86/2023

Burmistrza Piątku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 85/2023

Burmistrza Piątku z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 t. j.), [...]

Zarządzenie Nr 84/2023

Burmistrza Piątku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 26 i art. [...]

Zarządzenie Nr 83/2023

Burmistrza Piątku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

Zarządzenie Nr 82/2023

Burmistrza Piątku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 81/2023

Burmistrza Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

Zarządzenie Nr 80/2023

Burmistrza Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo- księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w [...]

Zarządzenie Nr 79/2023

Burmistrza Piątku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie rozliczania wydatków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego [...]

Zarządzenie Nr 78/2023

Burmistrza Piątku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

Zarządzenie Nr 77/2023

Burmistrza Piątku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 [...]

Zarządzenie Nr 76/2023

Burmistrza Piątku z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Zarządzenie Nr 75/2023

Burmistrza Piątku z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: [...]

Zarządzenie Nr 74/2023

Burmistrza Piątku z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej [...]

Zarządzenie Nr 73/2023

Burmistrza Piątku z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w pracy placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Piątek, w roku szkolnym 2023/2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 72/2023

Burmistrza Piątku z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 71/2023

Burmistrza Piątku z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) [...]

Zarządzenie Nr 70/2023

Burmistrza Piątku z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 [...]

Zarządzenie Nr 69/2023

Burmistrza Piątku z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku. Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu [...]

Zarządzenie Nr 68/2023

Burmistrza Piątku z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2024 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. [...]

Zarządzenie Nr 67/2023

Burmistrza Piątku z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2024-2032 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. [...]

Zarządzenie Nr 66/2023

Burmistrza Piątku z dnia 09 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) [...]

Zarządzenie Nr 65/2023

Burmistrza Piątku z dnia 27 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 [...]

Zarządzenie Nr 64/2023

Burmistrza Piątku z dnia 27 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 [...]

Zarządzenie Nr 63/2023

Burmistrza Piątku z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Piątek Na [...]

Zarządzenie Nr 62/2023

Burmistrza Piątku z dnia 17 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 [...]

Zarządzenie nr 61/2023

Burmistrza Piątku z dnia 17 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 [...]

Zarządzenie Nr 60/2023

Burmistrza Piątku z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2023 Burmistrza Piątku z dnia 22 września 2023r. w przedmiocie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w [...]

Zarządzenie Nr 59/2023

Burmistrza Piątku z dnia 29 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) [...]

Zarządzenie Nr 58/2023

Burmistrza Piątku z dnia 29 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 [...]

Zarządzenie Nr 57/2023

z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 247 i [...]

Zarządzenie Nr 56/2023

Burmistrza Piątku z dnia 27 września 2023 roku w spraw ie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie § 6 i § 14 Regulaminu udzielania pomocy [...]

Zarządzenie nr 55/2023

Burmistrza Piątku z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Piątek Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o [...]

Zarządzenie nr 54/2023

Burmistrza Piątku z dnia 15 września 2023r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r., poz.40, poz. 572) [...]

Zarządzenie nr 53/2023

Burmistrza Piątku z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) [...]

Zarządzenie nr 52/2023

Burmistrza Piątku z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. I i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy [...]

Zarządzenie nr 51/2023

Burmistrza Piątku z dnia 21  sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 50/2023

Burmistrza Piątku z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie nr 49/2023

Burmistrza Piątku z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja II) Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 48/2023

Burmistrza Piątku z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz [...]

Zarządzenie nr 47/2023

Burmistrza Piątku z dnia 17 lipca 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku wprowadzonego Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 2 lipca 2018r. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 [...]

Zarządzenie nr 46/2023

Burmistrza Piątku z dnia 17 lipca2023 r. w sprawie określenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi [...]

Zarządzenie nr 45/2023

Burmistrza Piątku z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Piątku do prowadzenia postępowań w zakresie przewidzianym w ustawie o świadczeniach rodzinnych Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 44/2023

Burmistrza Piątku z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycielek ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia I982 r. [...]

Zarządzenie nr 43/2023

Burmistrza Piątku z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak -Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie refundacji podatku VAT dla gospodarstw [...]

Zarządzenie nr 42/2023

Burmistrza Piątku z dnia 03 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości lub obiektu budowlanego w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz bezumownego korzystania z sieci [...]

Zarządzenie nr 41/2023

Burmistrza Piątku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) [...]

Zarządzenie nr 40/2023

Burmistrza Piątku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 [...]

Zarządzenie Nr 39/2023

Burmistrza Piątku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) [...]

Zarządzenie Nr 38/2023

Burmistrza Piątku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 37/2023

Burmistrza Piątku z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 36/2023

Burmistrza Piątku z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania uczniom Stypendium Burmistrza Piątku w roku szkolnym 2022/2023 Na podstawie art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. [...]

Zarządzenie Nr 35/2023

Burmistrza Piątku z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w latach [...]

Zarządzenie Nr 34/2023

Burmistrza Piątku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ] oraz [...]

Zarządzenie Nr 33/2023

Burmistrza Piątku z dnia 11 maja 2023r. w sprawie upoważnienia inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. Na podstawie art. 8a ust. 1 i art. 8 b, art. 8 c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy [...]

Zarządzenie Nr 32/2023

Burmistrza Piątku z dnia 11 maja 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania [...]

Zarządzenie Nr 31/2023

Burmistrza Piątku z dnia 8 maja 2023r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin, oszacowania wartości oraz oceny stanu technicznego samochodu marki ŻUK A06B o nr rejestr. PBK 4746, określenia trybu jej pracy oraz zasad [...]

Zarządzenie Nr 30/2023

Burmistrza Piątkuz dnia 28 kwietnia 2023 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 29/2023

Burmistrza Piątku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ] [...]

Zarządzenie Nr 28/2023

Burmistrza Piątku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 27/2023

Burmistrza Piątku z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie § 6 i § 14 Regulaminu udzielania [...]

Zarządzenie Nr 26/2023

Burmistrza Piątku z dnia 14 kwietnia 2023r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r., poz.40, poz. 572) [...]

Zarządzenie Nr 25/2023

Burmistrza Piątku z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Burmistrza Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 4 ust. 1 i [...]

Zarządzenie Nr 24/2023

Burmistrza Piątku z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ] [...]

Zarządzenie Nr 23/2023

Burmistrza Piątku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ] oraz [...]

Zarządzenie Nr 22/2023

Burmistrza Piątku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 21/2023

Burmistrza Piątku z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2022 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 [...]

Zarządzenie Nr 20/2023

Burmistrza Piątku z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie procedur kontroli i egzekucji spełniania obowiązku nauki w Gminie Piątek Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. [...]

Zarządzenie Nr 19/2023

Burmistrza Piątku z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie nr 18/2023

Burmistrza Piątku z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz [...]

Zarządzenie nr 17/2023

Burmistrza Piątku z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ] oraz [...]

Zarządzenie nr 16/2023

Burmistrza Piątku z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie nr 15/2023

Burmistrza Piątku z dnia 28 lutego 2023 r.w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, garaży, innych pomieszczeń niemieszkalnych z zasobów gminy PiątekNa podstawie [...]

Zarządzenie nr 14/2023

Burmistrza Piątkuz dnia 28 lutego 2023 r.w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy PiątekNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 13/2023

w sprawie ustalenia zasad wywozu nieczystości płynnych przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 12/2023

Burmistrza Piątkuz dnia 20 lutego 2023 r.w sprawie wszczęcia procedury konsultacji, likwidacji sołectwa Górki Łubnickie i przyłączenia miejscowości Górki Łubnickie do sołectwa ŁubnicaNa podstawie  art.30 ust.1 [...]

Zarządzenie nr 11/2023

Burmistrza Piątku z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie przekazania kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach [...]

Zarządzenie nr 10/2023

Burmistrza Piątku z dnia 06 lutego 2023r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania energią elektryczną i ochroną zabytków w Urzędzie Miejskim w [...]

Zarządzenie nr 9/2023

Burmistrza Piątku z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r., poz.40 t.j.) zarządzam [...]

Zarządzenie Nr 8/2023

Burmistrza Piątku z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ] [...]

Zarządzenie Nr 7/2023

Burmistrza Piątku z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 [...]

Zarządzenie nr 6/2023

Burmistrza Piątku z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2023 r. poz. 40 ) [...]

Zarządzenie nr 5/2023

Burmistrza Piątku z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 t. [...]

Zarządzenie nr 4/2023

Burmistrza Piątku z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia zasad wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Piątek Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 3/2023

Burmistrza Piątku z dnia 5 stycznia 2023r. w sprawie wyboru Sołtysa wsi Górki Łubnickie. Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2O22r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 19 [...]

Zarządzenie Nr 2/2023

Burmistrza Piątku z dnia 5 stycznia 2023r. w sprawie wyboru Sołtysa wsi Konarzew. Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 1/2023

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2023 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 i 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 92/2022

Burmistrza Piątku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 91/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Piątek Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 90/2022

Burmistrza Piątku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

ZARZĄDZENIE NR 89/2022

Burmistrza Piątku z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 88/2022

Burmistrza Piątku z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 87/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły łub [...]

ZARZĄDZENIE NR 86/2022

Burmistrza Piątku z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm), art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 3 [...]

ZARZĄDZENIE NR 85/2022

Burmistrza Piątku z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole [...]

ZARZĄDZENIE NR 84/2022

Burmistrza Piątku z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Andrzejczak “inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego, z [...]

ZARZĄDZENIE NR 83/2022

Burmistrza Piątku z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Knaś- inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego, z [...]

ZARZĄDZENIE NR 82/2022

Burmistrza Piątku z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak “Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku elektrycznego, a także do [...]

ZARZĄDZENIE NR 81/2022

Burmistrza Piątku z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Gminie Piątek. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 80/2022

Burmistrza Piątku z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 79/2022

Burmistrza Piątku z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. [...]

ZARZĄDZENIE NR 78/2022

Burmistrza Piątku z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku Na podstawie art. 98 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1360 ze zm.) i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 77/2022

Burmistrza Piątku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2023 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 76/2022

Burmistrza Piątku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023 - 2032 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 75/2022

Burmistrza Piątku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 74/2022

Burmistrza Piątku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa [...]

ZARZĄDZENIE NR 73/2022

Burmistrza Piątku z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), w związku z art. 274 [...]

ZARZĄDZENIE NR 72/2022

Burmistrza Piątku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Piątek Na podstawie arl. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

ZARZĄDZENIE NR 71/2022

Burmistrza Piątku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) [...]

ZARZĄDZENIE NR 70/2022

Burmistrza Piątku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze [...]

ZARZĄDZENIE NR 69/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 października 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków dla [...]

ZARZĄDZENIE NR 68/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) [...]

ZARZĄDZENIE NR 67/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 października 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, [...]

ZARZĄDZENIE NR 66/2022

Burmistrza Piątku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 65/2022

Burmistrza Piątku z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie § 6 i § 14 Regulaminu udzielania pomocy [...]

ZARZĄDZENIE NR 64/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania archiwizowania dokumentacji w zakresie realizacji Projektu Grantowego nr 5125/3/2022 [...]

ZARZĄDZENIE NR 63/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Andrzejczak- inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla [...]

ZARZĄDZENIE NR 62/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Sakiewie - starszemu pracownikowi socjalnemu GOPS w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw [...]

ZARZĄDZENIE NR 61/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Błaszczyk- starszemu pracownikowi socjalnemu GOPS w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw [...]

ZARZĄDZENIE NR 60/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Grabarczyk- pracownikowi socjalnemu GOPS w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z [...]

ZARZĄDZENIE NR 59/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Knaś- inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla [...]

ZARZĄDZENIE NR 58/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak -Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla [...]

ZARZĄDZENIE NR 57/2022

Burmistrza Piątku z dnia 14 września 2022r. w sprawie: wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Piątku procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 [...]

ZARZĄDZENIE NR 56/2022

Burmistrza Piątku z dnia 7 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 55/2022

Burmistrza Piątku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Andrzejczak- inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, z [...]

ZARZĄDZENIE NR 54/2022

Burmistrza Piątku z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu pracy. Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 53/2022

Burmistrza Piątku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Piątku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się [...]

ZARZĄDZENIE NR 52/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Sakiewie- starszemu pracownikowi socjalnemu GOPS w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem [...]

ZARZĄDZENIE NR 51/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Błaszczyk- starszemu pracownikowi socjalnemu GOPS w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem [...]

ZARZĄDZENIE NR 50/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Grabarczyk- pracownikowi socjalnemu GOPS w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Knaś- inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, z [...]

ZARZĄDZENIE NR 48/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak -Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, a także [...]

ZARZĄDZENIE NR 47/2022

Burmistrza Piątku z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2022

Burmistrza Piątku z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 45/2022

Burmistrza Piątku z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia [...]

ZARZĄDZENIE NR 44/2022

Burmistrza Piątku z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2022

Burmistrza Piątku z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 poz.559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2022

Burmistrza Piątku z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/2022

Burmistrza Piątku z dnia 01 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji gminnych w Urzędzie Miejskimw Piątku.Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2022

Burmistrza Piątku z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycielek ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2022

Burmistrza Piątku z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawia II w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. [...]

ZARZĄDZENIE NR 38/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2022

Burmistrza Piątku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 poz.559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/2022

Burmistrza Piątku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Piątek. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania uczniom stypendium Burmistrza Piątku w roku szkolnym 2021/2022 Na podstawie art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 202 Ir. poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/2022

Burmistrza Piątku z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku Na podstawie art. 63 ustaw}' z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/2022

Burmistrza Piątku z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2022

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 poz.559) oraz art, [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2022

Burmistrza Piątku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej Burmistrza Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz §4 [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/2022

Burmistrza Piątku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anety Grabarczyk - pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/2022

Burmistrza Piątku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anny Sakiewa - pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2022

Burmistrza Piątku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Błaszczyk -pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/2022

Burmistrza Piątku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/2022

Burmistrza Piątku z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna.   Na podstawie § 6 i § 14 Regulaminu udzielania [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/2022

Burmistrza Piątku z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 poz.559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2022

Burmistrza Piątku z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/2022

Burmistrza Piątku z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 poz.559) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2022

Burmistrza Piątku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 poz.559) oraz art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2022

Burmistrza Piątku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2022

Burmistrza Piątku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak “Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2022

Burmistrza Piątku z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2021 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2022

Burmistrza Piątku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 poz.1372) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2022

Burmistrza Piątku z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2022

Burmistrza Piątku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak “Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego [...]

ZARZĄDZENIE Nr 14/2022

Burmistrza Piątku z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na ternie Gminy Piątek" ujętego w budżecie Gminy Piątek Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2022

Burmistrza Piątku z dnia 1 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2022

Burmistrza Piątku z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Piątku w roku 2022 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2022

Burmistrza Piątku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2022

Burmistrza Piątku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2022

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2022

Burmistrza Piątku z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku różnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2022

Burmistrza Piątku z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Piątek. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2022

Burmistrza Piątku z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Piątek. Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2022

Burmistrza Piątku z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Knaś - inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2022

Burmistrza Piątku z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Andrzejczak- inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2022

Burmistrza Piątku z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak -Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, ustalenia prawa do [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2022

Burmistrza Piątku z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2022 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372) oraz art. 247 i 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2022

Burmistrza Piątku z dnia 03 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. [...]

Zarządzenie Nr 71/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz.1372 t. j.) [...]

Zarządzenie Nr 70/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz [...]

Zarządzenie Nr 69/2021

Burmistrza Piątku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 68/2021

Burmistrza Piątku z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia terminu zakopania i wykopania piątkowskiej „Kapsuły czasu”. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2021 r. poz. 1372, [...]

Zarządzenie nr 67/2021

Burmistrza Piątku z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota. Na podstawie art. 31 i 33 ustawy o samorządzie [...]

Zarządzenie nr 66/2021

Burmistrza Piątku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole [...]

Zarządzenie nr 65/2021

Burmistrza Piątku z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 poz.1372) oraz [...]

Zarządzenie nr 64/2021

Burmistrza Piątku z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach [...]

Zarządzenie nr 63/2021

Burmistrza Piątku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Piątek Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. [...]

Zarządzenie nr 62/2021

Burmistrza Piątku z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Piątek. Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. [...]

Zarządzenie nr 61/2021

Burmistrza Piątku z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. . z 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 60/2021

Burmistrza Piątku z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2022 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372) oraz art. 238 ust. 1 i 2 [...]

Zarządzenie nr 59/2021

Burmistrza Piątku z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022 - 2032 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Zarządzenie nr 58/2021

Burmistrza Piątku z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372) oraz [...]

Zarządzenie nr 57/2021

Burmistrza Piątku z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Piątku do podpisywania z upoważnienia Burmistrza upomnień i tytułów wykonawczych oraz pism w toku postępowania egzekucyjnego z zakresu [...]

Zarządzenie nr 56/2021

Burmistrza Piątku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych zakupionych w ramach projektu „pl.lD- Polska ID karta". Działając na podstawie [...]

Zarządzenie nr 55/2021

Burmistrza Piątku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r. Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie nr 54/2021

Burmistrza Piątku z dnia 27 października 202Ir. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Piątek. Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 53/2021

Burmistrza Piątku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 poz. [...]

Zarządzenie Nr 52/2021

Burmistrza Piątkuz dnia 20 października 2021 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 51/2021

Burmistrza Piątku z dnia 05 października 2021 r.   w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”   Na [...]

Zarządzenie Nr 50/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 poz. 1372) [...]

Zarządzenie Nr 48/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 Ir. poz. 1372) oraz art. [...]

Zarządzenie Nr 47/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przekazania środków trwałych do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 46/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przekazania środków trwałych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 45/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 września 2021 w sprawie przekazania środków trwałych do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 44/2021

Burmistrza Piątku z dnia 16 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 poz. 1372) [...]

Zarządzenie Nr 43/2021

Burmistrza Piątku z dnia 8 września 202Ir. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 42/2021

Burmistrza Piątku z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z [...]

Zarządzenie Nr 41/2021

Burmistrza Piątku z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu pracy. Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 40/2021

Burmistrza Piątku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Piątku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się [...]

Zarządzenie nr 39/2021

Burmistrza Piątku z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku do podpisywania z upoważnienia Burmistrza upomnień i tytułów wykonawczych oraz pism w toku postępowania egzekucyjnego i opłat [...]

Zarządzenie nr 38/2021

Burmistrza Piątku z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawia II w Piątku w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie nr 37/2021

Burmistrza Piątku z dnia 16 sierpnia 2021 r.w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności.Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie nr 36/2021

Burmistrza Piątku z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/2021 Burmistrza Piątku z dnia 30 lipca 2021 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Zarządzenie Nr 35/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz [...]

Zarządzenie Nr 34/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 Ir. poz. 1372) oraz art. 257 [...]

Zarządzenie Nr 33/2021

Burmistrza Piątku z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 [...]

Zarządzenie Nr 32/2021

Burmistrza Piątku dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej i stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 31/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

Zarządzenie Nr 30/2021

Burmistrza Piątku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana: poz. [...]

Zarządzenie Nr 29/2021

Burmistrza Piątku z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

Zarządzenie nr 28/2021

Burmistrza Piątku z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania uczniom stypendium Burmistrza Piątku w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z. 2020 r. poz. [...]

Zarządzenie nr 27/2021

Burmistrza Piątku z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie nr 26/2021

Burmistrza Piątku z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - młodszego referenta ds. wymiaru podatku rolnego w Urzędzie Miejskim w [...]

Zarządzenie nr 24/2021

Burmistrza Piątku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. [...]

Zarządzenie nr 23/2021

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej Burmistrza Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz §4 ust. 1 i [...]

Zarządzenie nr 25/2021

Burmistrza Piątku z dnia 25 maja 2021r, w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Piątku Raportu o stanie Gminy Piątek za 2020 rok. Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. [...]

Zarządzenie nr 22/2021

Burmistrza Piątku z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) [...]

Zarządzenie nr 21/2021

Burmistrza Piątku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Piątek w ramach realizacji II etapu konsultacji projektu PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II [...]

Zarządzenie nr 20/2021

Burmistrza Piątku z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie § 6 i § 14 Regulaminu udzielania [...]

Zarządzenie nr 19/2021

Burmistrza Piątku z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

Zarządzenie nr 18/2021

Burmistrza Piątku z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana: [...]

Zarządzenie nr 17/2021

Burmistrza Piątku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota. Na podstawie art. 31 i 33 ustawy o samorządzie [...]

Zarządzenie nr 16/2021

Burmistrza Piątku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713, zmiana [...]

Zarządzenie nr 15/2021

Burmistrza Piątkuz dnia 29 marca 2021 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2020.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie nr 14/2021

Burmistrza Piątku z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

Zarządzenie nr 13/2021

Burmistrza Piątku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie nr 12/2021

Burmistrza Piątku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

Zarządzenie nr 11/2021

Burmistrza Piątku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana: [...]

Zarządzenie nr 10/2021

Burmistrza Piątku z dnia 22 lutego 202Ir. w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych §1.1. Zakupu dostaw, usług i robót [...]

Zarządzenie Nr 9/2021

Burmistrza Piątku z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

Zarządzenie Nr 8/2021

Burmistrza Piątku z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 7/2021

Burmistrza Piątkuz dnia 2 lutego 2021 r.w sprawie  zasad i trybu udostępniania  informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w PiątkuNa podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

Zarządzenie nr 6/2021

Burmistrza Piątku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2021 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zmianami) oraz art. 247 [...]

Zarządzenie nr 5/2021

Zarządzenie Burmistrza Piątku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza SpisowegoBurmistrza Piątkuz dnia 25 stycznia 2021 r.w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia [...]

Zarządzenie nr 4/2021

Burmistrza Piątku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w latach 2021-2022 Na podstawie § 8 ust. 3 [...]

Zarządzenie nr 3/2021

Burmistrza Piątku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole [...]

Zarządzenie nr 2A/2021

Burmistrza Piątku z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie nr 2/2021

Burmistrza Piątku z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Piątek uczestnikom projektu pn. „ Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw [...]

Zarządzenie nr 1/2021

Burmistrza Piątku z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - młodszego referenta ds. księgowości budżetowej. Na podstawie § 33 [...]

ZARZĄDZENIE NR 103/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i nieładzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 102/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana: poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 101/2020

Burmistrza Piątku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024. Na podstawie art.16 b ust.l, art.17 [...]

ZARZĄDZENIE NR 100/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dotychczas własność Gminy Piątek Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 99/2020

Burmistrza Piątku z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz./U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 98/2020

Burmistrza Piątku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE nr 96/2020

Burmistrza Piątku z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o [...]

ZARZĄDZENIE NR 97/2020

Burmistrza Piątku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 95/2020

Burmistrza Piątku z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o [...]

ZARZĄDZENIE NR 94/2020

Burmistrza Piątku z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - ustawy Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), [...]

ZARZĄDZENIE NR 93/2020

Burmistrza Piątku z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 92/2020

Burmistrza Piątku z dnia 03.12.2020 r. W sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku" dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na [...]

ZARZĄDZENIE NR 91/2020

Burmistrza Piątkuz dnia 3 grudnia 2020 r.w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinasowanych ze środków unijnych przez Gminę PiątekNa podstawie art.31 [...]

ZARZĄDZENIE NR 90/2020

Burmistrza Piątkuz dnia 03 grudnia 2020r.w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota.Na podstawie art. 31 i 33 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 89/2020

Burmistrza Piątku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczyni Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 88/2020

Burmistrza Piątku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana: poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 87/2020

Burmistrza Piątku z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 86/2020

Burmistrza Piątku z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2021 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 238 ust. 1 i 2 [...]

ZARZĄDZENIE NR 85/2020

Burmistrza Piątku z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 84/2020

Burmistrza Piątku z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z [...]

ZARZĄDZENIE NR 83/2020

Burmistrza Piątku z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z [...]

ZARZĄDZENIE NR 82/2020

Burmistrza Piątku z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Na podstawie arl. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § [...]

ZARZĄDZENIE NR 81/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2020 poz.713) [...]

ZARZĄDZENIE NR 80/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 79/2020

Burmistrza Piątku z dnia 21.10.2020 w sprawie: utworzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową na terenie gminy Piątek Na podstawie Ustawy z dnia 26 [...]

ZARZĄDZENIE NR 78/2020

Burmistrza Piątku z dnia 12 października 2020r. w sprawie ustalenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Piątku. Na podstawie art.6 ust.1 i art. 33 ust.1 ustawy o narodowym zasobie [...]

ZARZĄDZENIE NR 77/2020

Burmistrza Piątku z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Piątek na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Piątek współfinansowanych ze środków [...]

ZARZĄDZENIE NR 76/2020

Burmistrza Piątku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 75/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie §6 i §14 Regulaminu udzielania [...]

ZARZĄDZENIE NR 74/2020

Burmistrza Piątku z dnia 24 września 2020r. w sprawie: wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności. Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi [...]

ZARZĄDZENIE NR 73/2020

Burmistrza Piątku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie § 8 ust. 3 [...]

ZARZĄDZENIE NR 72a/2020

Burmistrza Piątku z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu pracy. Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 72/2020

Burmistrza Piątku z dnia 15 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Piątek. Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 [...]

ZARZĄDZENIE NR 71/2020

Burmistrza Piątku z dnia 04 września 2020r.  w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Piątek w ramach realizacji projektu PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II [...]

ZARZĄDZENIE NR 70/2020

Burmistrza Piątku z dnia 04 września 2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - kasjera. Na podstawie § 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 69/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 68/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 67/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 66/2020

Burmistrza Piątku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 65/2020

Burmistrza Piątku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z [...]

ZARZĄDZENIE NR 64/2020

Burmistrza Piątkuz dnia 25 sierpnia 2020 r.w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Piątku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu [...]

ZARZĄDZENIE NR 63/2020

Burmistrza Piątku z dnia 03.08. 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań z zakresu Karty Dużej Rodziny. Na podstawie art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 [...]

ZARZĄDZENIE NR 62/2020

Burmistrza Piątku z dnia 03.08. 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do [...]

ZARZĄDZENIE NR 61/2020

Burmistrza Piątku z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku i dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 60/2020

Burmistrza Piątku z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota. Na podstawie art.31i 33 ustawy o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 59/2020

Burmistrza Piątku z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 58/2020

Burmistrza Piątku z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 57/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

ZARZĄDZENIE NR 56/2020

Burmistrza Piątku z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11,99-120 Piątek Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra [...]

ZARZĄDZENIE NR 55/2020

Burmistrza Piątku z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

ZARZĄDZENIE NR 54/2020

Burmistrza Piątku z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 53/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 52/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 51/2020

Burmistrza Piątku z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 50/2020

Burmistrza Piątku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Piątku Na podstawie art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 12197) oraz §4 ust. 6 [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2020

Burmistrza Piątku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 48/2020

Burmistrza Piątku z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin, oszacowania wartości oraz oceny stanu technicznego samochodów marki Tarpan Honker 4022 o nr rejestr. ELE 16XE, Peugeot Boxer o nr [...]

ZARZĄDZENIE NR 47/2020

Burmistrza Piątku z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2020

Burmistrza Piątku z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej Burmistrza Piątku Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §4 ust. 1 i 2 [...]

ZARZĄDZENIE NR 45/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 44/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku powierzenia wykonywania zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych. Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2020

Burmistrza Piątku z dna 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tym [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu [...]

ZARZĄDZENIE NR 40 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w tych [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach [...]

ZARZĄDZENIE NR 38 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania [...]

ZARZĄDZENIE NR 36 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny [...]

ZARZĄDZENIE NR 35 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca !990r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/2020

Burmistrza Piątku z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczyni Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości. Na podstawie art. 11, art. 31 ust.l, art. 43 pkt 2 ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie §7 i §9 Regulaminu udzielania pomocy [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OI9r. poz. 506) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2020

Burmistrza Piątku z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/2020

Burmistrza Piątku z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/2020

Burmistrza Piątkuz dnia 31 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 i'. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2020

Burmistrza Piątku z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2019. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 1". o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 i'. poz. 506) [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/2020

Burmistrza Piątku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia Targowiska Miejskiego w Piątku przy ul. Łowickiej w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronavirus (COVID - 19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2020

Burmistrza Piątku z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad obowiązujących na terenie Gminy Piątek, związanych ze stwierdzonymi przypadkami korona wirusa COVID - 19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

Burmistrza Piątku z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz [...]

ZARZĄDZENIE nr 19 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 1 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 18a

Burmistrza Piątku z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

ZARZĄDZENIE Nr 18

Burmistrza Piątku z dnia 27 im tego 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia jego regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

Burmistrza Piątku z dnia 06 lutego 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Piątek Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506, [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2020 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2020

Burmistrza Piątku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz 506) oraz art. 247 i 257 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2020

Burmistrza Piątku z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny i do wydawania [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

Burmistrza Piątkuz dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.), w brzmieniu [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Piątku. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 [...]

metryczka