Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 w Urzędzie Miejskim w Piątku

Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej jest jednostka sektora finansów publicznych. Przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadzają obowiązek utworzenia kontroli zarządczej na dwóch poziomach. Pierwszy poziom [...]

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2020 w Urzędzie Miejskim w Piątku

Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej jest jednostka sektora finansów publicznych. Przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadzają obowiązek utworzenia kontroli zarządczej na dwóch poziomach. Pierwszy poziom [...]

Analiza obszarów ryzyka w Urzędzie Miejskim w Piątku za 2020 rok

Zarządzanie 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 2. Gospodarka finansowa gminnych jednostek oświatowych oraz dane przekazywane w ramach SIO. 3. Zapewnienie warunków organizacji pracy poszczególnym pracownikom. 4. Organizacja [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny [...]

metryczka