Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piątek za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piątek  za 2015 r.   Podstawa prawna przygotowania Analizy. Zgodnie   z   zapisami   art.   9tb   [...]

Informacja o podmiotach uprawnionych do odbierania odpadów z terenu Gminy Piątek 2016

Wójt Gminy Piątek działając zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.: a, b, c, d, e, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) niniejszym informuje: 1/Podmioty uprawnione [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piątek za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piątek Podstawa prawna przygotowania Analizy. Zgodnie   z   zapisami   art.   9tb   ustawy   [...]

metryczka