Mapa Biuletynu

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  · Klauzule informacyjne dla Klientów Gminy Piątek dotycząca przetwarzania danych osobowych
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja i mapy
  · Dane statystyczne
  · Historia i zabytki
  · Związki stowarzyszenia
  · Nadanie praw miejskich miejscowości Piątek
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Miejska w Piątku
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Radni
  · · Komisje
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Sesje Rady Miejskiej w Piątku
  · · Informacje o sesji
  · · Sesja on-line
  · · Interpelacje i zapytania radnych
  · · Archiwum obrad
  · Burmistrz Piątku
  · · Dane kontaktowe
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Urząd Miejski w Piątku
  · · Funkcje gminy (zadania)
  · · Sekretarz
  · · · Oświadczenie majątkowe
  · · Skarbnik
  · · · Oświadczenie majątkowe
  · Organizacja Urzędu Miejskiego w Piątku
  · Jednostki organizacyjne
  · · Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  · · Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  · · Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  · · Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  · · Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  · · Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  · Sołectwa
  · · Wykaz sołectw
  · · Statut sołectw
  · · Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów sołtysów
  · · Wykaz sołtysów - kadencja 2018-2023
 REJESTRY, DRUKI, OPŁATY
  · Rejestry i ewidencje
  · Rejestr umów
  · Opłata skarbowa
  · Druki do pobrania
  · Zgromadzenia
 RAPORT O STANIE GMINY
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 AKTY PRAWA LOKALNEGO
  · Statut
  · Uchwały
  · Zarządzenia Burmistrza Piątku
  · Zarządzenia Wójta Gminy
 DZIENNIK USTAW
 MONITOR POLSKI
 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2003
  · · Budżet na rok 2004
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Budżet na rok 2016
  · · Budżet na rok 2017
  · · Budżet na rok 2018
  · · Budżet na rok 2019
  · · Budżet na rok 2020
  · Sprawozdania Finansowe
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · Bilanse
  · · Bilanse Gminy
  · · Bilanse ZGKiM
  · · Bilanse GCUW
  · · Bilanse GOPS
  · Majątek gminy
  · Przetargi
  · Zapytania ofertowe
  · Emisja obligacji
 Ogłoszenia - obwieszczenia
  · Zawiadomienia-Decyzje Środowiskowe, Lokalizacyjne, Budowlane
 PRACA W URZĘDZIE
 POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 PETYCJE
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIĄTEK
 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  · Wniosek o wpis do rejestru
  · Rejestr
  · Gospodarka odpadami
 INFORMACJE
  · Informacje nieudostępnione w BiP
  · Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  · Lobbing
 AKTUALNOŚCI
  · Kalendarium gminnych imprez i uroczystości
 WYBORY PREZYDENCKIE 2020
 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU
 WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018