Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Piątek

 1. INFORMACJE OGÓLNE Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Magnus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem obsługującym [...]

Zapytanie ofertowe na okazjonalne przewozy uczniów placówek oświatowych

Zaproszenie do złożenia oferty Znak sprawy: ZP.271.3.2021.DM 1. Przedmiot zamówienia: Okazjonalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek związane z realizacją ich zadań statutowych. 2. [...]

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę lekkiego oleju opalowego

ZAMAWIAJĄCY Gmina Piątek adres: ul. Rynek 16 adres e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl teL: 24 722-19-19 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp - wartość jest mniejsza niż 130 tys. [...]

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU...

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU WIFI4EU W GMINIE PIĄTEK" [...]

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) Wójt Gminy Piątek zaprasza do składania ofert na realizację opieki [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego - 20.09.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowegoI. Przedmiot zamówienia: a) Wykupienie i utrzymanie częstotliwości w paśmie 3,4-3,8GHz, pozwalające na utrzymanie przepływności do 40Mbit [...]

Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.

Zamówienie obejmuje: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich [...]

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Dzierżawa Systemu monitoringu z rejestratorem umieszczonym w serwerowni Gminy Piątek.

Przedmiotem zamówienia jest:  Dzierżawa Systemu monitoringu z rejestratorem umieszczonym w serwerowni Gminy Piątek (14 dniowy czas rejestracji nagrań)  wraz z 26 kamerami  z możliwością rozbudowy do 32 kamer, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowegoI. Przedmiot zamówienia: a) Wykupienie i utrzymanie częstotliwości w paśmie 3,4-3,8GHz, pozwalające na utrzymanie przepływności do 40Mbit na [...]

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: "Dzierżawa systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy Piątek"

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Dzierżawa systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy Piątek”. Przedmiotem zamówienia jest: Dzierżawa systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego.

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego  Znak sprawy: ZP.271.3.2017.RR I. Przedmiot zamówienia:   a) Wykupienie i utrzymanie częstotliwości w paśmie 3,4-3,8GHz, [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej”

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup wyposażenia na placu zabaw”.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - [...]

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa urządzeń i stojaków z atestem do piłki siatkowej plażowej oraz dwóch zestawów do piłki koszykowej z atestem”.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - [...]

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego”

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego"

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm) [...]

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku realizujący projekt pod nazwą: ,,Żyć inaczej- z centrum Polski do Unii” w ramach ,,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – [...]

metryczka