Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ...

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego   przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku [...]

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z programu Polski Ład

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego   przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na: "Świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Przedszkola Miejskiego Nr 109

Zaproszenie do złożenia oferty na: "Świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Przedszkola Miejskiego Nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ul. Jana 6, 91-350 Łódź." 1. Przedmiot zamówienia: [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6

1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie, id. Przemysłowa 6. 2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: termin [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Przedszkola Miejskiego Nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ul. Jana 6, 91-350 Łódź.

1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Przedszkola Miejskiego Nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ul. Jana 6, 91-350 Łódź. 2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na specjalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek związane z realizacją ich zadań statutowych

1. Przedmiot zamówienia: Specjalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek związane z realizacją ich zadań statutowych. 2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary

Znak sprawy:ZP.271.21.2022.DM Zamawiający - GMINA PIĄTEK ul. Rynek 16 99-120 Piątek NIP: 775-24-06-091, REGON: 611015856 adres internetowy: www.gminapiatek.pl www.bip.ugpiatek.pl 1. Przedmiot zamówienia: Remont [...]

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami (2)

ZP.271.20.2022.DM W związku z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 ze zm.), Gmina Piątek zaprasza do składania ofert na realizację opieki  stomatologicznej nad [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług transportu i opieki dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Łodzi, ul. K. Cedry 2

Znak sprawy : ZP.271.19.2022.DM 1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu i opieki dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Łodzi, ul. K. Cediy [...]

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek

W związku z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 ze zm.), Gmina Piątek zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkól, dla których [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6

Zaproszenie do złożenia oferty Znak sprawy :ZP.271.17.2022.DM 1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie

Znak sprawy: ZP.271.16.2022.DM 1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6. 2. Wymagania związane [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na specjalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

Znak sprawy: ZP.271.15.2022.DM 1. Przedmiot zamówienia: Specjalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek związane z realizacją ich zadań statutowych. 2. Wymagania związane z wykonywaniem [...]

Zaproszenie do składania ofert - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Piątek

 1. INFORMACJE OGÓLNE Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Magnus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem obsługującym [...]

Zapytanie ofertowe na okazjonalne przewozy uczniów placówek oświatowych

Zaproszenie do złożenia oferty Znak sprawy: ZP.271.3.2021.DM 1. Przedmiot zamówienia: Okazjonalne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek związane z realizacją ich zadań statutowych. 2. [...]

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę lekkiego oleju opalowego

ZAMAWIAJĄCY Gmina Piątek adres: ul. Rynek 16 adres e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl teL: 24 722-19-19 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp - wartość jest mniejsza niż 130 tys. [...]

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU...

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU WIFI4EU W GMINIE PIĄTEK" [...]

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) Wójt Gminy Piątek zaprasza do składania ofert na realizację opieki [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego - 20.09.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowegoI. Przedmiot zamówienia: a) Wykupienie i utrzymanie częstotliwości w paśmie 3,4-3,8GHz, pozwalające na utrzymanie przepływności do 40Mbit [...]

Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.

Zamówienie obejmuje: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich [...]

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Dzierżawa Systemu monitoringu z rejestratorem umieszczonym w serwerowni Gminy Piątek.

Przedmiotem zamówienia jest:  Dzierżawa Systemu monitoringu z rejestratorem umieszczonym w serwerowni Gminy Piątek (14 dniowy czas rejestracji nagrań)  wraz z 26 kamerami  z możliwością rozbudowy do 32 kamer, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowegoI. Przedmiot zamówienia: a) Wykupienie i utrzymanie częstotliwości w paśmie 3,4-3,8GHz, pozwalające na utrzymanie przepływności do 40Mbit na [...]

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: "Dzierżawa systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy Piątek"

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Dzierżawa systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy Piątek”. Przedmiotem zamówienia jest: Dzierżawa systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego.

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego  Znak sprawy: ZP.271.3.2017.RR I. Przedmiot zamówienia:   a) Wykupienie i utrzymanie częstotliwości w paśmie 3,4-3,8GHz, [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej”

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup wyposażenia na placu zabaw”.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - [...]

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa urządzeń i stojaków z atestem do piłki siatkowej plażowej oraz dwóch zestawów do piłki koszykowej z atestem”.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - [...]

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego”

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego"

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm) [...]

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku realizujący projekt pod nazwą: ,,Żyć inaczej- z centrum Polski do Unii” w ramach ,,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – [...]

metryczka