Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22)

Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej przez Internet  – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB – Wypełnij i złóż deklarację
Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

2) w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki i lokalne mieszkalne (361kB) pdf
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki i lokalne niemieszkalne (386kB) pdf

Miejsce składania deklaracji dla budynków położonych na terenie Gminy Piątek:
Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek

Prowadzący sprawę:
Krzysztof Menes - pok. nr 19, tel. 24 722 12 39
Współpraca:
Monika Błaszczyk - pok. nr 20, tel. 24 722 16 11
Joanna Raj-Budrukiewicz - pok. nr 21, tel. 24 722 11 23

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Informator dla właścicieli i zarządców budynków (2569kB) pdf
Ulotka 1 (829kB) pdf
Ulotka 2 (427kB) pdf

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. od tego dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. 

Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Informujemy również, że wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna.

Więcej informacji na https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (2 sierpnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 sierpnia 2021, 12:01:27)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (3 sierpnia 2021, 09:26:35)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1682