Informacje

Informacje

Informacja Starostwa Powiatowego w Łęczycy

W związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 685 ze zm. ) w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa [...]

Informacja o wszczęciu postępowania e sprawie udzielenia pozwoleń wodno-prawnych na regulację wód

Na podstawie art. 400 ust. 7 w związku z art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego [...]

Informacja o przygotowaniu projektu decyzji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia obręb Konarzew

W związku z art. 53 ust. 4 oraz art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782.), Urząd Miejski w Piątku informuje, że został przygotowany projekt decyzji celu [...]

Informacja o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte - na wniosek Urzędu Gminy Piątek z siedzibą w Piątku przy [...]

metryczka