Zgromadzenia

Zgromadzenia

Komunikat o Zgromadzeniu w dniu 20 marca 2024r. na terenie Gminy Piątek

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2022r. poz.1389), Burmistrz Piątku zawiadamia, że w dniu 20 marca 2024r. od godz.10.00 do godz. 17.00 na odcinku autostrady A1 na terenie Gminy Piątek [...]

Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 5 marca 2024 r.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz. U. z 2022 r. nr 1389) Burmistrz Piątku zawiadamia, że do tut. organu wpłynęło zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym w dniu 05.03.2024 r. w godz. [...]

Zgromadzenia

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1389 t.j.), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania [...]

metryczka