Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Piątku

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Piątku:  

1.Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne na ePUAP (www.epuap.gov.pl).

2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Rejestracji w serwisie ePUAP można dokonać na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta

3. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza konieczne jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokument.

4. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). 

5. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Piątku, do Sekretariatu na następujących nośnikach danych:
- pamięć masowa USB, 
- płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Piątku:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

2. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC 
- TXT 
- GIF, TIF, BMP, JPG 
- PDF 
- ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Piątku u i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (6 maja 2008)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 maja 2008, 08:28:49)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (24 sierpnia 2020, 09:53:48)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13597