Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020.DM
wartość: powyżej 214 000,00 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)