Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2021.DM
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)