Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub gmina Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.12.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2022  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)