Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek w 2022r

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 tysięcy Euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2022  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)