Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020.DM
wartość: powyżej 214 000,00 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: PreZero Service Centrum sp. z o.o.„ ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno; cena oferty brutto 2 558 926,08 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, kryterium środowiskowe: dysponowanie 2 pojazdami. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104259E Michałówka-Goślub w miejscowości Goślub Osada gm. Piątek – I etap”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020.DM
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył - DES sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa z ceną brutto 937 629,00 zł 

zamówienie na:

Budowa studni głębinowej w m. Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2020.DM
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył: Zakład Studniarski Leopold Śmiałowski, Łódź, z ceną 276 012,00 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)