Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących „Budowy pasywnego budynku przedszkola w Piątku”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji - zgodnie z art. 275 pkt. 1)
nr sprawy: ZP.271.7.2022.DM
wartość: Poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: John -Bud Jan Perka, ul. Usługowa 11A, 92-614 Łódź. 

zamówienie na:

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p.
nr sprawy: ZP.271.5.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 23 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez DRAGON s.c., S.Kucharz, B. Dudek, ul. Kazdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza 

zamówienie na:

Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.4.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje, że najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZIMEX" Halina Zimoch, Leszcze 29,99-100 Łęczyca  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej, realizowanej na terenie Gminy Piątek przy terenach inwestycyjnych w miejscowości Łęka i Bielice

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.3.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Instal-System Roman Torzewski, Klementów 1A, 99-200 Poddębice  

zamówienie na:

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek w 2022r

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 tysięcy Euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2022  10:00
wynik postępowania: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "KOPER" sp. j., Pliszków 18, 99-400 Łowicz 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)