Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

wykonanie zadania pn.: Ogrodzenie terenu zielonego na działce 875 oraz utwardzenie terenu kostka brukową w ramach projektu: Tajemniczy ogród – zorganizowanie koła zainteresowań dla Przedszkolaków w Gminie Piątek oraz rewitalizacja terenów zielonych.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.10.2013.KN
wartość: 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 27 sierpnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp unieważnia postępowanie gdyż nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Nakładka na drogę gminną we wsi Włostowice w ramach projektu: Remont drogi gminnej nr 104209E Pęcławice - Włostowice - Górki Pęcławskie polegający na wykonaniu nakładki na odcinku od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej nr 104210E przez Włostowice Wieś Gm. Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.6.2013.KN
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 30 lipca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp unieważnia postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną tj. 96.217,98 zł przewyższa kwotę 91.310,00 zł., którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)