Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2016.RR
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty w wysokości przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)