Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2018.DM
wartość: poniżej 209 tys. euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Piątek działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) unieważnia przetarg nieograniczony pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek" ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 525 000,00 zł, a cena najkorzystniejszej oferty wynosiła kwotę 984 312,00 zł.  

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11, gmina Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Piątek działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.; poz. 1579, 2018) unieważnia przetarg nieograniczony pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11, gmina Piątek" ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1540 000,00 zł, a cena najkorzystniejszej oferty wynosiła kwotę 1 617 641,08zł.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)