Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN 15kV...
rejestr zmian informacji

dodanie decyzji
Data: 2019-09-25 09:51:23
Autor: Jacek A. Michalski
dodanie pliku
Data: 2019-09-06 11:34:28
Autor: Jacek A. Michalski
Dodanie załącznika
Data: 2019-08-02 09:07:38
Autor: Marcin Nadolski
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »