Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
rejestr zmian informacji

dodanie załącznika
Data: 2021-06-23 10:00:51
Autor: Jacek A. Michalski
format
Data: 2021-06-23 10:00:41
Autor: Jacek A. Michalski
format
Data: 2021-06-23 09:51:05
Autor: Jacek A. Michalski
format tekstu
Data: 2021-06-15 08:32:50
Autor: Jacek A. Michalski
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »